Dne 1. 1. 2017 vstoupil v účinnost zákon č. 368/2016 Sb. novelizující zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů ("AML zákon"). Jedná se zároveň o první významnější novelu zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění ("ZZVZ").

Ve vztahu k veřejným zakázkám je podstatné, že dle ustanovení § 104 odst. 2 ZZVZ je zadavatel povinen od vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, před uzavřením smlouvy vždy požadovat prokázání skutečného majitele dle AML zákona a podložit tyto údaje relevantními dokumenty osvědčujícími vztah skutečného majitele k dodavateli. Novela AML zákona tak má za důsledek, že podle toho, ke kterému okamžiku je skutečný majitel prokazován, je oproti stavu do 31. 12. 2016 postup od 1. 1. 2017 odlišný v důsledku změny definice skutečného majitele, a následně od 1. 1. 2018 dozná dalších změn s ohledem na v té době již účinnou novou evidenci.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?