V roce 2001 byl v České republice zaveden institut soudního exekutora. Původním záměrem zavedení exekutorství nebyl jen přenos kompetencí z veřejností nepříliš vysoce ceněných soudů na soudní exekutory, ale tento krok byl doprovázen i předpokladem zavedení podnikatelského ducha v tom nejlepším smyslu,1 jako je vstřícný a osobní přístup k účastníkům řízení jako ke klientům, rychlost a efektivnost při hledání optimálních řešení a naopak vymizení negativních rysů tehdejšího soudnictví jako pomalost, alibismus, přepjatý formalismus, arogantnost a snaha vyhnout se rozhodnutí.2 "Exekuční řád měl napomoci budování právního státu, zlepšit vynutitelnost práva a vymahatelnost pohledávek."3

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?