Jak dále s kyberbezpečností?

Kybernetická bezpečnost se objevila poměrně nedávno v širším povědomí médií a možná i lidí. To je dobře, protože kyberprostor se stává s postupující digitalizací našich životů plnohodnotným prostorem se vším všudy. Bohužel i se slabinami, sociálně patologickými jevy, zločinem a možná také nepřátelskými akty, které by bylo možné označit jako akty válečné. Současně se jedná o prostor komplexní, jako je samotná naše společnost. A vyžaduje odpovídající míru regulace, vzdělání a působení státu. To vše je ztíženo skutečností, že se jedná o prostor "virtuální", intuitivně nesnadno uchopitelný, do značné míry neviditelný. A přitom čím dál více ovlivňující naše životy. Už jsme ve fázi, kdy je projevem arogance nebo ignorance vše odbýt tvrzením, že největší problém je mezi klávesnicí a židlí a každý odpovídá za své chování a případné škody, které utrpí.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?