Meč spravedlnosti

V loňském roce byla v Japonsku zavedena možnost nahradit potrestání pachatele dohodou s veřejným žalobcem o vině a trestu. Poněkud pozdě na to, že japonský trestní proces je od přijetí trestního řádu z roku 1948 vydáván za trestní proces amerického typu. Právě plea bargaining je přitom pokládán za jeden z významných projevů adversárního procesu. Nový japonský systém je daleko užší než v USA, obdobně jako tchajwanský model takových dohod z roku 2004. Umožňuje je toliko u méně závažných deliktů a vylučuje je v případech, kdy za příslušný trestný čin hrozí trest smrti, doživotí nebo odnětí svobody na více než tři roky. Přesto jde o pokrok, protože s japonským prokurátorem byla vždy jakákoliv dohoda obtížná. Snad tehdy, pokud nabyl přesvědčení o nevině stíhaného. Typickým znakem japonského přípravného řízení je tzv. "přesná spravedlnost" (seimicu šihó). Vyšetřovatelé a veřejní žalobci s japonskou důkladností shromažďují fakta do spisu (chóšó), z něhož poté primárně vychází soudce v hlavním líčení. Pokud se japonští veřejní žalobci rozhodnou někoho obžalovat, pak je velká pravděpodobnost, že bude odsouzen. Statistiky uvádějí, že osvobozených je v japonských hlavních líčeních asi 0,1 % obžalovaných.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?