Pozitivní bankovní zprávy

Dobré zprávy přicházejí z ČNB, která oznámila, že o licenci nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů požádalo do konce zákonné lhůty celkem 108 subjektů a o licenci zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů něco přes 300 subjektů. To je první velmi hmatatelný výsledek působení nového zákona o spotřebitelském úvěru. Dosavadní hororově znějící údaje o zhruba 50 tisících subjektů disponujících živnostenským oprávněním na poskytování či zprostředkování spotřebitelských úvěrů tak patří nenávratně do minulosti. Trh poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů se razantně pročišťuje, což je pozitivní zejména pro spotřebitele. Po dokončení licenčních řízení bude historicky poprvé od roku 1989 narýsována viditelná dělicí čára mezi těmi subjekty, které budou v této oblasti podnikat v rámci přísných a pro všechny stejných zákonných kritérií a pod dohledem ČNB na straně jedné, a všemi ostatními, jejichž případná činnost na tomto poli bude nadále v jasném rozporu se zákonem. Pro spotřebitele, který by uzavřel smlouvu o "spotřebitelském úvěru" s nelicencovaným subjektem platí, že spotřebitelský úvěr není úročen a k jiným ujednáním o platbách na spotřebitelský úvěr se nepřihlíží. Ne, neznamená to konec lichvy ani jiných nekalých praktik při poskytování spotřebitelských úvěrů; vymýtit tyto společensky škodlivé jevy se zatím nepovedlo nikomu. Představuje to však zcela bezprecedentní zprůhlednění úvěrového trhu u nás a také dosud nepoznanou míru efektivní ochrany spotřebitele. Další dobrou zprávou je, že ČNB udělila na konci února 2017 České bankovní asociaci (ČBA) jako jedné z prvních institucí akreditaci pro provádění odborných zkoušek podle zákona o spotřebitelském úvěru. ČBA tak v rámci nově spuštěného projektu ČBA Educa nabízí od dubna přípravné e-learningové kurzy a navazující zkoušky pro ty, kdo nabízejí, prodávají a zprostředkovávají spotřebitelské úvěry. Prokazování odbornosti pomocí povinně absolvované zkoušky u akreditované instituce požaduje nově zákon o spotřebitelském úvěru. Potvrzením o úspěšném vykonání zkoušky bude vydané osvědčení, které musí během následujících dvou let získat všichni, kdo se prodejem či zprostředkováním spotřebitelských úvěrů zabývají.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?