- Nakladatelství Wolters Kluwer vydalo Komentář k zákonu o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Ten je primárním právním předpisem při uplatňování náhrady škody, o níž se poškození domnívají, že jim ji způsobil stát, resp. územní samosprávný celek při výkonu veřejné moci svěřené jim zákonem v samostatné působnosti. Zákon o odpovědnosti státu je právním předpisem bohatým na judikaturu, a proto není náhoda, že dva z autorů - František Ištvánek a Pavel Simon - jsou soudci Nejvyššího soudu zabývající se právě problematikou odpovědnosti státu. Třetí autor, František Korbel, je praktikujícím advokátem. Komentář tak přináší ucelený výklad jednotlivých ustanovení s relevantní judikaturou.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?