Rok 2016 byl v oblasti pracovního práva judikatorně vskutku bohatý. Soudy České republiky vydaly v minulém roce celou řadu zajímavých a obecně přínosných rozhodnutí ve věcech pracovněprávních. S ohledem na omezenou možnost rozsahu příspěvku jsme vybrali rozhodnutí Nejvyššího soudu řešící otázky rozvázání pracovního poměru a nároky z toho vyplývající, neboť spory o (ne)platnost rozvázání pracovního poměru patří k těm nejčastějším mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?