Trest uveřejnění rozsudku byl do českého trestního práva zaveden zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, a to jako součást katalogu trestních sankcí, které je možné právnickým osobám soudem uložit. Jedná se přitom o jeden z trestů, které lze uložit pouze právnickým osobám. Pro korporace je toto téma zajímavé netoliko z důvodů možných zásadních dopadů reputačních, ale též z důvodů ne zcela dostatečné úpravy této sankce v zákoně a z toho vyplývající rozdílné rozhodovací praxe jednotlivých soudů. Zajímavé je toto téma též s ohledem na výkon trestu uveřejnění rozsudku a možného uložení pořádkové pokuty, a to i opakovaně, pro případ, že právnická osoba rozsudkem uloženou povinnost nesplní.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?