Služebnost je druh věcného břemene (vedle reálných břemen), který spočívá v povinnosti vlastníka věci zatížené služebností něco strpět nebo se něčeho zdržet.1 Služebnosti se řadí mezi věcná práva k cizím věcem.

Právo stavby je rovněž věcným právem k cizí věci, jehož smyslem je umožnit stavebníkovi zřídit na cizím pozemku stavbu.2 Právo stavby lze zřídit pouze na dobu určitou (max. na 99 let) a je reakcí na nově zavedený princip superficies solo cedit (povrch ustupuje půdě), dle kterého jsou stavby součástí pozemku, a nikoliv samostatnou věcí.3 Samotná stavba je pak součástí práva stavby.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?