Jak a proč revidovat ústavu?

Jak se zdá z některých veřejných vystoupení, je čas na zásadní revizi ústavy. Užitečné by bylo otevření debaty o tom, zda ústava skutečně potřebuje revidovat, anebo zda jde jen o projevy zviditelňování se ze strany politiků. To druhé bych nepodceňoval, protože ačkoliv řada politiků projevovala nesouhlas či výhrady např. k výkonu funkce prezidenta republiky, není v parlamentu patrná seriózní snaha v této části ústavu revidovat.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?