Evropská prezidentská konference - Vídeňské advokátské rozhovory (Europäische Präsidentenkonferenz - Wiener Advokatengespräche) již dávno vstoupila do dějin advokacie. V letošním roce se toto setkání, jež je spolu se Zahájením soudního roku (Opening of the Legal Year) v Londýně, Zahájením soudního roku (Rentrée du Barreau de Paris et de la Conférence du Stage) v Paříži a Berlínskými advokátskými dny (Berliner Anwaltstage) pokládáno za jednu z hlavních evropských advokátských akcí, uskutečnilo po pětačtyřicáté. Historie Prezidentské konference je však bohatá nejen počtem jejích každoročních konání, ale především svými cíli, výstupy a nesporným vlivem na dění v evropské právnické obci.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?