Tým KPMG Legal - Radek Halíček, Martin Kofroň a Martin Hrdlík
Tým KPMG Legal - Radek Halíček, Martin Kofroň a Martin Hrdlík

Nové soukromé právo si vynutilo významné úpravy smluvní a jiné dokumentace, přepisování smluv ale bylo jen špičkou ledovce. Firmy totiž musely na nové normy zareagovat také organizačně a procesně. "U velkých finančních institucí šlo o celkovou adaptaci obchodních procesů. Úprava dokumentace byla nakonec z hlediska rozsahu spíše menší částí potřebných změn," potvrzuje Radek Halíček, vedoucí partner kanceláře KPMG Legal.

Nové možnosti soukromého práva

Změny v obchodním právu neznamenaly jen nutnost přizpůsobit se novým či změněným právním institutům. Přinesly také řadu možností, které lze využít při strukturování, organizaci či reorganizaci podnikatelských seskupení nebo rodinných firem. Mezi praktické novinky patří třeba možnost, aby byla společnost zastoupena právnickou osobou. "Tato novinka ve spojení se snížením minimálního počtu členů statutárního orgánu ze tří na jednoho v praxi umožnuje, aby i rozsáhlé koncernové struktury byly ve výsledku řízeny jedinou osobou, při minimální expozici této osoby v orgánech řízených společností," tvrdí advokát Martin Hrdlík.

Při strukturování podnikatelských seskupení a nastavení optimálního corporate governance přitom nemůže podle právníků převážit jen právní pohled. Jde vždy o multidisciplinární projekt, na němž se musí podílet i odborníci z dalších oblastí. Cílem je, aby organizační model fungoval rovněž daňově, finančně a obchodně. Organizační model významně ovlivňuje nejen velká strategická rozhodnutí, ale i řízení a každodenní provoz firmy. Správné nastavení práv a povinností mezi akcionáři, výkonným managementem, statutárními orgány či zaměstnanci a zákazníky je stěžejní pro úspěšné řízení a správu společnosti.

Jeden na všechno

Advokátní kanceláře proto musí podle Radka Halíčka následovat trend, kdy klienti snižují počet poradců. "Nechtějí spolupracovat s několika různými týmy, které mezi sebou jen obtížně komunikují," řekl s tím, že dnes je již nutností, aby advokáti spolupracovali s kolegy z oblasti management consultingu či risk managementu.

Doporučení

Nepodceňujte "prevenci", s oslovením advokátní kanceláře neotálejte, a když vyvstane problém, zapojte hned na začátku právní odborníky s expertizou v dané oblasti.

 


KPMG Legal

- Advokátní kancelář KPMG Legal se především zaměřuje na korporátní právo, transakce, regulatorní problematiku, pracovní právo a litigace.
- Vedle tradičních služeb se soustřeďuje také na právní služby specializovaného charakteru. Buď s úzkou vazbou na jiné služby, jež advokátní kanceláře běžně neposkytují, nebo se zvláštní expertizou, kterou je například oblast investičních fondů. Velmi aktivní je také v oblasti poradenství rodinným firmám.
- Tým KPMG Legal se od roku 2010 rozrostl na 30 právníků.

 

Článek vyšel 11. února v časopise Ekonom.

Autoři: Jaroslav Kramer