Evropská unie (ilustrační foto)
Evropská unie (ilustrační foto)
autor: foto: HN - Zuzana Šmajlerová

Aktuálně jedinou českou zástupkyní u Tribunálu Soudního dvora EU je profesorka obchodního práva Irena Pelikánová. Kvůli narůstající agendě ale přistoupila Evropská unie k navýšení na dva soudce z každého členského státu.. Česká republika byla vylosována mezi první vlnou zemí, které by měly nové posty obsadit svými zástupci co nejdříve.

Podle ministerské výzvy musí být kandidát státním občanem ČR, být bezúhonný, mít vysoký morální charakter, mít ukončené vysokoškolské magisterské právnické vzdělání a právní praxi po dobu nejméně 10 let. Ministerstvo spravedlnosti ale současně upozornilo, že podle evropského výboru, který kandidáty hodnotí, by praxe měla být alespoň 15 let.

„Upozorňujeme, že výbor zřízený podle článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie, který posuzuje vhodnost kandidátů na funkci soudce Tribunálu Soudního dvora, je toho názoru, že kandidát na tuto funkci by měl mít alespoň 15 let právní praxe na vyšší pozici,“ stojí ve výzvě.

Kandidát dále musí skýtat záruky nezávislosti a nestrannosti při výkonu funkce, mít dostatečné znalosti práva EU, zejména judikatury Soudního dvora EU, a aktivně ovládat francouzštinu a další z úředních jazyků Unie.

Komise ministra spravedlnosti určí nejvhodnějšího uchazeče a prvního a druhého náhradníka. Po projednání v evropském výboru Poslanecké sněmovny předloží ministr nominaci nejlepšího kandidáta ke schválení vládě.

Výběrové řízení na pozici druhého soudce Tribunálu proběhlo již loni v květnu, výběrová komise se ale neshodla na žádném uchazeči. S vyhlášením nového konkurzu resort čekal, až bude navýšení soudců formálně schváleno Radou ministrů spravedlnosti. K tomu došlo na začátku prosince.