Peníze - ilustrační foto
Peníze - ilustrační foto
autor: HN - René Volfík

Nezabavitelná částka je ta část mzdy, která nemůže být zaměstnanci sražena v rámci exekučních srážek. Jde o minimum, které má sloužit k zajištění jeho základních životních potřeb.

Nezabavitelná částka se vypočítá jako dvě třetiny součtu částky životního minima a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu v nájemním bytě v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel. Přitom nerozhoduje, v jak velké obci dlužník skutečně žije. Stanovená částka se pak ještě může zvýšit o jednu čtvrtinu za každou vyživovanou osobu.

Vzhledem k tomu, že od 1. ledna došlo ke zvýšení normativních nákladů na bydlení z 5767 na 5858 korun, zvýšila se tak i nezabavitelná částka mzdy. Zatímco loni vycházelo nepostižitelné minimum po výpočtu na 6 118 korun, pro letošní rok je to 6 179 korun, takže se zvýšilo o 61 korun.

Zvýšená nezabavitelná částka se poprvé odrazí ve mzdách za měsíc leden, které budou zaměstnancům vypláceny v únoru.