Daniel Pikal
Daniel Pikal

Daniel Pikal přišel do PwC Legal v roce 2014. Jeho specializací je M&A, korporátní a bankovní právo. Jako koncipient se podílel na řadě domácích a mezinárodních transakcí.

Daniel Pikal vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V rámci programu Erasmus studoval také na Manchester Law School ve Velké Británii.