Vzorový formulář kontrolního hlášení
Vzorový formulář kontrolního hlášení
autor: archiv Finanční správy ČR

Povinnost podávat od ledna kontrolní hlášení se týká všech podnikatelů, kteří jsou plátci daně.
Hlavním účelem hlášení je poskytnout finančnímu úřadu údaje z daňových dokladů. Ty musí nyní podnikatelé pouze evidovat, nově je budou správci daně pravidelně vykazovat.

Právnické osoby budou muset kontrolní hlášení odevzdávat jednou měsíčně, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. Fyzické osoby to budou mít snazší a hlášení budou podávat ve stejné lhůtě, v jaké podávají daňové přiznání k DPH. To je u většiny živnostníků čtvrtletně. Opět bude platit lhůta pro podání 25 dnů po skončení zdaňovacího období.

Povinnost podávat kontrolní hlášení nevzniká za zdaňovací období před 1.1.2016. To znamená, že první kontrolní hlášení bude muset být podáno do 25.2.2016 za zdaňovací období leden 2016 nebo do 25.4.2016 za zdaňovací období I. čtvrtletí 2016, uvedla na svých webových stránkách Finanční správa ČR.

Podat kontrolní hlášení bude možné pouze elektronicky, a to buď přes datovou schránku nebo prostřednictvím webového formuláře na daňovém portále Finanční správy.

Pokud by podnikatel kontrolní hlášení ve lhůtě nepodal, finanční úřad mu bude moci uložit pokutu ve výši od jednoho až do padesáti tisíc korun. Stejně vysoká pokuta pak hrozí i tomu, kdo i přes výzvu úřadu neodstraní nesprávné údaje v hlášení.

Podnikatelů, kteří nejsou přihlášeni jako plátci DPH, se nová povinnost netýká. Kontrolní hlášení nebudou muset podávat ani plátci, pokud neuskuteční ve sledovaném období žádné zdanitelné plnění.