reklama
reklama
29. 5. 2012 | poslední aktualizace: 29. 5. 2012  16:27

Od začátku května vyšlo několik dílčích nařízení vlády, vyhlášek a sdělení

Už pět sdělení Ministerstva financí České republiky vyšlo od začátku května ve Sbírce zákonů. Jedno z nich, nesoucí číslo 145/2012 Sb., je o vydání výměru MF č. 2/2012, kterým se vydává seznam zboží z regulovanými cenami, ostatní se týkají státních dluhopisů.
Právo - Ilustrační foto
Právo - Ilustrační foto
autor: Thinkstock.com

Konkrétně jde o sdělení čísla 149/2012 Sb. až 152/2012 Sb. Během května prostřednictvím Sbírky rozeslaly sdělení také Ministersvo práce a sociálních věcí ČR (sdělení č. 139/2012 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory a sdělení č. 153/2012 Sb. o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně) a Ministersvo vnitra ČR (obě se týkají vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí).

Ve Sbírce v květnu vyšly zatím dvě nařízení vlády, a to nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu a nařízení vlády č. 148/2012 Sb., o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtu.

Pokud jde o vyhlášky, ve Sbírce vyšla vyhláška č. 144/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel, vyhláška č. 160/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnostiStátního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv či vyhláška č. 161/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů.

Vedle toho byla prostřednictvím Sbírky zákonů rozeslána také částka 56, která je složena z šesti vyhlášek, které se týkají práva životního prostředí. Obsahuje jednak vyhlášky, jimiž se vyhlašují konkrétní národní přírodní rezervace a národní přírodní památky a jednak vyhlášku č. 159/2012 Sb., kterou se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území.

Autoři: Jan Januš
reklama
Zobrazit náhled
Zbývá 1000 znaků
Článek neobsahuje komentáře.
Moderní řízení
Moderní řízení je měsíčník poskytující výběr zahraničního i domácího know-how z oblasti organizace a řízení, manažerských dovedností a řízení lidských zdrojů. Informuje o nových trendech v řízení, přináší analýzy a výsledky výzkumů, případové studie, zkušenosti z řízení podniků, profily manažerů. Věnuje se i otázkám životního stylu, kariéry a vzdělávání manažerů.
Business Spotlight
Časopis Business Spotlight obsahuje témata z mezinárodního byznysu, managementu, interkulturní komunikace, business skills, networkingu, kariéry. Poskytuje jazykové vybavení pro klíčové komunikativní dovednosti. Součástí časopisu je učitelský leaflet Business English in the classroom a interaktivní webová stránka www.business-spotlight.cz.
Právní rádce
Právní rádce je odborným titulem v segmentu právní problematiky pro střední a vyšší management firem a zástupce právnických povolání. Jeho primárním zaměřením je poskytovat informace ze všech oborů práva, které souvisí s podnikáním a řízením firmy. Důraz je kladen zejména na obchodní, finanční a pracovní právo. Je platformou pro komunikaci advokátů, firemních právníků a dalších zástupců právních profesí. Součástí předplatitelského servisu je i elektronický newsletter PR.

Komentáře

Déjà vu

Evropská komise hrozí Polsku, že na ně uplatní zbrusu nové mechanismy dodržování rámce právního... 
Michal Tomášek

Šedesát pět

let uplyne letos od podpisu Pařížské smlouvy o založení prvního předchůdce dnešní Evropské unie... 
Michal Tomášek

Glosář

Co převratného víme o "novém" soukromém právu? Vlastně jen to, že někde (pochopitelně) drhne. Olej... 
Jaroslav Kramer
reklama
reklama
reklama