reklama
reklama
29. 5. 2012 | poslední aktualizace: 29. 5. 2012  16:27

Od začátku května vyšlo několik dílčích nařízení vlády, vyhlášek a sdělení

Už pět sdělení Ministerstva financí České republiky vyšlo od začátku května ve Sbírce zákonů. Jedno z nich, nesoucí číslo 145/2012 Sb., je o vydání výměru MF č. 2/2012, kterým se vydává seznam zboží z regulovanými cenami, ostatní se týkají státních dluhopisů.
Právo - Ilustrační foto
Právo - Ilustrační foto
autor: Thinkstock.com

Konkrétně jde o sdělení čísla 149/2012 Sb. až 152/2012 Sb. Během května prostřednictvím Sbírky rozeslaly sdělení také Ministersvo práce a sociálních věcí ČR (sdělení č. 139/2012 Sb., kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory a sdělení č. 153/2012 Sb. o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně) a Ministersvo vnitra ČR (obě se týkají vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí).

Ve Sbírce v květnu vyšly zatím dvě nařízení vlády, a to nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu a nařízení vlády č. 148/2012 Sb., o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtu.

Pokud jde o vyhlášky, ve Sbírce vyšla vyhláška č. 144/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel, vyhláška č. 160/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnostiStátního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv či vyhláška č. 161/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů.

Vedle toho byla prostřednictvím Sbírky zákonů rozeslána také částka 56, která je složena z šesti vyhlášek, které se týkají práva životního prostředí. Obsahuje jednak vyhlášky, jimiž se vyhlašují konkrétní národní přírodní rezervace a národní přírodní památky a jednak vyhlášku č. 159/2012 Sb., kterou se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území.

Autoři: Jan Januš
reklama
Zobrazit náhled
Zbývá 1000 znaků
Článek neobsahuje komentáře.
Moderní řízení
Moderní řízení je měsíčník poskytující výběr zahraničního i domácího know-how z oblasti organizace a řízení, manažerských dovedností a řízení lidských zdrojů. Informuje o nových trendech v řízení, přináší analýzy a výsledky výzkumů, případové studie, zkušenosti z řízení podniků, profily manažerů. Věnuje se i otázkám životního stylu, kariéry a vzdělávání manažerů.
Business Spotlight
Časopis Business Spotlight obsahuje témata z mezinárodního byznysu, managementu, interkulturní komunikace, business skills, networkingu, kariéry. Poskytuje jazykové vybavení pro klíčové komunikativní dovednosti. Součástí časopisu je učitelský leaflet Business English in the classroom a interaktivní webová stránka www.business-spotlight.cz.
Právní rádce
Právní rádce je odborným titulem v segmentu právní problematiky pro střední a vyšší management firem a zástupce právnických povolání. Jeho primárním zaměřením je poskytovat informace ze všech oborů práva, které souvisí s podnikáním a řízením firmy. Důraz je kladen zejména na obchodní, finanční a pracovní právo. Je platformou pro komunikaci advokátů, firemních právníků a dalších zástupců právních profesí. Součástí předplatitelského servisu je i elektronický newsletter PR.

Komentáře

Vzpomínka na text 541

V roce 2000 pronesla Vlasta Parkanová, poslankyně a exministryně spravedlnosti, následující větu:... 
Jaroslav Kramer

Ministerské střípky ze sítě

Nedávno mi přišel z ministerstva spravedlnosti e-mail s předmětem "Výhra". V polovině dubna jsem se... 
Jaroslav Kramer

Kdo je vlastně nejlepší?

Nedávno jsme na webových stránkách Právního rádce informovali o řadě mezinárodních ocenění. Jedno z... 
Jaroslav Kramer
reklama
reklama
reklama