Veškerá agenda související se správou spisů je činnost časově velmi náročná. Odborníci nalezli cestu, jak prostřednictvím informačních technologií celý proces zrychlit a zpřehlednit. Zdlouhavé zakládání spisů, jejich průběžné doplňování, aktualizace údajů, procházení, prohledávání, jsou každodenní realitou chodu každé advokátní kanceláře. Advokátní spis vám může vaši práci zpříjemnit a hlavně zajistit maximální efektivitu. Takový elektronický spis předně umožňuje vést přehlednou elektronickou evidenci všech případů, kterými se advokátní kancelář nebo advokát v rámci poskytování právních služeb aktuálně zabývá nebo v minulosti zabýval. Přehledně řadí informace o provedených úkonech, vede evidenci veškerého spisového materiálu a hlídá za vás lhůty a důležité termíny. Advokátní spis také reflektuje rozhodující orgány, přináší přehled řízení a souvisejících spisů. Možnosti jeho využití jsou ale mnohem širší. Samozřejmostí je kontrola insolvence, automatické sledování lhůt a termínů a vyúčtování právních služeb.

Klikli jste na článek, který patří do předplatitelské sekce IHNED.cz
Chcete si přečíst celý článek?