reklama
reklama
24. 3. 2004 | poslední aktualizace: 23. 3. 2004  16:40

Plomba v katastru nemovitostí

Právní poradna.
reklama
Otázka: Při jednání o uvažované změně vlastnického vztahu k nemovitosti (budově a přilehlému pozemku) jsem se setkal v katastru nemovitostí s výrazem "plomba". Jaký je její význam?

Odpověď:
Plomba v katastru nemovitostí vyjadřuje skutečnost, že v souboru popisných informací zapsaná vlastnická a jiná věcná práva a další zákonem stanovená práva k nemovitostem jsou dotčena změnou. Týká se vkladu práva do katastru nemovitostí, záznamu práva i poznámky. Je vyznačena na výpisu z katastru nemovitostí (na listu vlastnictví) písmenem "P" u každé dotčené nemovitosti a na listu vlastnictví pro jednotku (byt a nebytový prostor) u každé dotčené jednotky. Na listu vlastnictví pro dům s byty a nebytovými prostory je plomba vztahující se k jednotce vyznačena pouze u budovy. Katastrální úřad vyznačuje plombu v souboru popisných informací na podkladě došlých rozhodnutí a listin, na základě kterých se provádí zápis do katastru nemovitostí nejpozději následující pracovní den po doručení právní listiny.

Pro objednatele výpisu z katastru nemovitostí tato plomba znamená, že bez bližšího zjištění, o jakou změnu práva k nemovitosti jde, není možné využít údaje o dotčené parcele (jednotce) pro sepsání smlouvy. Po dobu existence plomby nelze provést u dotčené nemovitosti žádnou změnu právního vztahu podle později doručené listiny. Plombu katastrální úřad zruší po vkladu práva do katastru nemovitostí nebo po pravomocném rozhodnutí o zastavení řízení nebo rozhodnutí o zamítnutí vkladu. Obdobně zruší plombu po záznamu práva nebo po zápisu poznámky do katastru nemovitostí.

Pořadí zápisů v katastru nemovitostí se řídí, pokud zákon nestanoví jinak, dobou, ve které návrh na zápis byl doručen katastrálnímu úřadu. Dodržování zachování pořadí má význam především proto, že právní účinky vkladu práva vznikají ke dni, kdy byl návrh na vklad doručen katastrálnímu úřadu.Odpověď zpracoval Ladislav Jouza
Autoři:
reklama
Zobrazit náhled
Zbývá 1000 znaků
Plomba v katastru nemovitostí (Jana)
Dobrý den chci se zeptat plomba znamená to že byt jde do exekuce...
Plomba v katastru nemovitostí (Lenka Kosařová)
Dobrý den přeji, potřebovala bych vysvětlit a poradit,jak řešit...
Zobrazit diskusi
Moderní řízení
Moderní řízení je měsíčník poskytující výběr zahraničního i domácího know-how z oblasti organizace a řízení, manažerských dovedností a řízení lidských zdrojů. Informuje o nových trendech v řízení, přináší analýzy a výsledky výzkumů, případové studie, zkušenosti z řízení podniků, profily manažerů. Věnuje se i otázkám životního stylu, kariéry a vzdělávání manažerů.
Business Spotlight
Časopis Business Spotlight obsahuje témata z mezinárodního byznysu, managementu, interkulturní komunikace, business skills, networkingu, kariéry. Poskytuje jazykové vybavení pro klíčové komunikativní dovednosti. Součástí časopisu je učitelský leaflet Business English in the classroom a interaktivní webová stránka www.business-spotlight.cz.
Právní rádce
Právní rádce je odborným titulem v segmentu právní problematiky pro střední a vyšší management firem a zástupce právnických povolání. Jeho primárním zaměřením je poskytovat informace ze všech oborů práva, které souvisí s podnikáním a řízením firmy. Důraz je kladen zejména na obchodní, finanční a pracovní právo. Je platformou pro komunikaci advokátů, firemních právníků a dalších zástupců právních profesí. Součástí předplatitelského servisu je i elektronický newsletter PR.

Komentáře

Glosa: Na změny občanského zákoníku dohlédnou experti. Hodí se ale na to?

Stejně jako lékaři nemohou operovat cokoliv, protože to prostě nezvládnou, nerozumějí všemu ani... 
Jan Januš

Vůz před koněm

Srpnové vyjádření prezidenta republiky, že ČNB devalvací koruny usiluje o oddálení našeho vstupu do... 
Michal Tomášek

Co se děje kolem NOZu

"Toto ustanovení nového občanského zákoníku může mít dva výklady. Který je ten správný, se dozvíme... 
Jan Januš
reklama
reklama
reklama